Kocaelispor Preloader Gif
Arama Butonu Menü Bar
image desctription

ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KORUNMASI VE ESENLİĞİ

  1. Anasayfa
  2. Futbol
  3. A Takım
  4. ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KORUNMASI VE ESENLİĞİ

A Takım

ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KORUNMASI VE ESENLİĞİ

ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KORUNMASI VE ESENLİĞİ

ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KORUNMASI VE ESENLİĞİ

Kocaelispor Kulübü olarak, kulübümüzdeki sporcuların yararı göz önünde bulundurularak, bulunduğu ortamda korunmasını sağlamak, gelişimine uygun eğitimin ve öğretimin desteklenmesi, sorumluluk sahibi olduğunun öğretilmesi gibi konularda çocuklarımıza kulübün tüm bireyleri olarak yardımcı olmaktayız. Kulübümüz bünyesinde bulunan sporcuların çağdaş bir akademi eğitim vermek amacıyla böyle bir politika hazırlamış bulunmaktayız. Uygulanan bu program antrenörlerimizin, sporcularımızın ve ailelerinin davranışlarına kulübümüzün ruhuna uygun bir takım standartlar belirmiştir. Bu standartlar titizlikle hazırlamış olduğumuz belgelerle sporcularımıza seminerler verilerek sunulmuştur. Özellikle Altyapı takım antrenörlerimiz, Gençlik Geliştirme Sorumlumuz ve Gençlik Geliştirme İdari İşler Sorumlumuz çocuklarımızla ve aileleriyle sürekli irtibat halinde olup herhangi bir sorun, fiziksel ya da duygusal baskıya maruz kalmamalarını sağlamaktadırlar. Arada böyle bir durum gerçekleşirse bile yakın ilişkilerle oyuncularımızın refaha kavuşmalarını sağlamaktadır.

 

Kulübümüzde 10 ile 19 yaşları arasında toplam 7 adet alt yaş kategori takımı aktif olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca, halihazırda aktif olarak 2 adet ve ilerinde aktif hale getirilmesi planlanan 18 adet futbol okulu yer almakta olup futbol okullarında sadece 13 yaş altı çocuklar eğitim görmektedir. Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu başkanlığında, gençlik geliştirme programı sair yetkilileri, futbol okulu sorumlularımız, Kocaelispor Kulübü Yönetim Kurulu Altyapı Takımlarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimiz, gençlik geliştirme programı sekretarya ve gençlik geliştirme programı teknik sorumlusundan oluşan bir heyet her ay düzenli olarak toplanarak düzenlenen raporlarla değerlendirme toplantıları yapmaktadır. Bahsi geçen toplantılarda, ‘’ İyi birey, iyi vatandaş ve iyi sporcu ‘’ felsefesinde hareketle altyapı takımlarımızda faaliyet gösteren çocuklarımıza iyi bir sporcu olmakla yetinmeyip iyi bir birey ve Türk Millerine faydalı iyi vatandaş olma yolunda yapılması gerekenler planlanmaktadır.

 

İlaveten, özellikle altyapı takımlarından sorumlu teknik sorumlular kendi sorumluluklarında bulunan yaş gruplarına yönelik olarak çocukları ve gençlerin korunması ve esenliği hususunda çeşitli defalar sunumlar ve toplantılar yapmaktadırlar. Çocukların ve Gençlerin Korunması ve Esenliği ile ilgili olarak oluşturulan bu program kulübümüzün tüm resmi sosyal medya hesaplarında, resmi web sitesinde, A Takım Tesisleri’ nde, Altyapı Takımları Tesisleri’ nde görünür bir şekilde paylaşılmakta ve farkındalık oluşturmaktadır.

 

Kocaelispor Kulübü çocuk ve genç sporcuların ; ‘Esneklik ve Güvenliği’ konusunda T.C. devletinin tüm kanunları,  ilgili yönetmeliklerini, TFF’ nin standartlarının bir uygulayıcısı ve savunucusu olarak kendini kabul etmektedir. Bizler tüm çocuk ve gençleri kararlılıkla aktif olarak koruma görevimizi de idrak ediyoruz. Durum ve şartlar ne olursa olsun, Çocuk ve gençlerin esenliği ve güvenliği diğer her şeyin üzerinde bir değerdir. Bu beyan, yaş, cinsiyet din, ırk, bedensel engel, sosyal-ekonomik durumu ne olursa olsun her çocuk ve genci kapsamaktadır ve eşit olarak şu hakları gözetilir.

 

Tüm spor yapan genç ve çocuklar;

 

- Her tür sömürü ve istismardan arınmış mutlu ortamlarda spor yapmaya ve spor yaparken de mutlu olmaya hakları vardır.

- Herkes gibi zarar görmekten korunma hakkına sahiptirler.

- Potansiyellerini doldurmak ve kullanmaları için teşvik edilmelidir.

- Eşitsizlikleri varsa bunun giderilmesi için bizden yardım görmeliler.

- Herkesin onları koruma, destekleme görevi ve sorumluluğu vardır. Yetişkin olarak onları yardımsız bırakmamalıyız.

- Sporla uğraşan her kurumun tüm genç ve çocuklara bakma ve kollama sorumluluğu vardır.

 

Kocaelispor kulübü, özellikle çoğunluktan farklı özellikler taşıyan çocuk ve gençlerin daha fazla istismara uğrayabileceklerinin bilincindedir. Farklı çocukların esenliği temin için gerekenleri yapma sorumluluğumuzun da farkındayız ve bu sorumluluğu kabul ediyoruz. Çocuk ve gençlerin esen ve güvenliği Kocaelispor kulübü olarak bizim önceliğimizdir. Bu değerlerin savunucusuyuz. Birlikte çalıştığımız tüm kurumlardan da aynı kararlılığı talep ediyoruz.

 

Kocaelispor kulübü olarak bizler, tesislerimizde bulunan her seviyedeki personele, çocuk ve genç sporcunun esenliği ve güvenliği adına yapacakları katkıları ve görevlerini çeşitli defakar anlatmaktayız. Davranış standartlarını ve istismarın belirtilerini tanımlamak için kendilerine temel bilgi vermekte ve bu bilgileri vermekle yetinmeyip, yazılı olarak davranış standartlarını tebliğ edip uygulanıp uygulanmadığını tespit etme adına gerekli denetim görevimizi eksiksiz ve istisnasız biçimde yapmaktayız. Kulüp olarak bize iletilen istismarla ilgili şikâyetlerin karşısında gerekli adımları atmaktayız. Bu şikâyetleri ileten kişilere karşı anlayışlı ve destekleyici bir tavır takınmaktayız.

 

Özellikle altyapı takımlarında faaliyet gösteren çocuk ve gençlerin aileleri tarafından güvenlik ve esenlik ile ilgili şikâyetler ve endişeler, dosya halinde getirilip gerekli tahkikatın yapılması adına kulübümüzde muhafaza edilmektedir. Kulübümüzde iş alınacak personellerin, evvelce çocuk ve gençlerle çalışma hususunda herhangi bir adli sicil kaydının olup olmadığı incelenmekte ve çocuk ve gençlerle çalışması sakıncalı veya uygunsuz olan kişiler kulübümüzde çalıştırılmamaktadır. Kurumumuzda aktif ve kararlı bir koruma yönetmeliğimiz vardır. Kocaelispor kulübünde, prensip ve yönetmenliğin etkin olması için her seviyede teşvik yapılır. Bunlara uymayan kişiler hakkında ivedi girişim yapılır, bu işlemler iş akdini feshi ve görevlerinin sonlanmasına kadar gidebilir.

 

2022-2023 Sezonunda Gençlik Gelişim Ligleri Statüsü gereği çocuk koruma eğitim programı dâhilinde kulübümüz bünyesinde görevli hocalarımız bulunmaktadır. Sezon içerisinde belirli aralıklarla planladığımız eğitim çalışmalarımıza eğitim seminerleri yapılmaktadır.

 

Kocaelispor Kulübü olarak, futbol okullarımızdan itibaren gençlerin eğitimine başlıyoruz. Genç sporcularımıza yalnızca futbol eğitimi sağlamıyoruz. Taban yaşı 5, tavan yaşı 13 olan futbol okulu öğrencilerimize antrenman öncesi ve sonrası soyunma odası düzeni, antrenman ardından kıyafet değişimi ve beslenme gibi unsurlar hakkında bilfiil eğitime tabi tutuyoruz. Saha dışı sportif unsurların yanında saha içindeki işleyiş hakkında da disiplin kurallarını öğretiyoruz. Saha içi düzen kurallarının yanında, takımdaşlık ve sportmenlik de öğrencilerimize aşıladığımız diğer unsurlardır.

 

Futbol Okulu Öğrencilerimize sportif kriterlerin dışında da eğitim verilmektedir. Öğrencilerimiz antrenmanlardan en az 40 dakika önce tesise gelmek zorundadır. Tesislere gelen öğrencilerimiz öncelikle antrenman ürünlerini giyerler. Ardından öğrencilerimiz kütüphaneye gelir ve 30 dakikalık kitap okuma seansımız başlar. Her yaş grubunda yer alan öğrencilerimiz aylık olarak okudukları kitapların özetlerini çıkararak eğitmen öğretmene teslim yaparlar. Yaş gruplarında en çok kitap okuyan 3 öğrenci için belli başlı ödüllendirmeler yapılmaktadır. En çok kitap okuyan öğrenciye bir ay boyunca antrenmanlarda kaptanlık görevi verilip pazubandı takılır. Bunun yanında grup birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan öğrencilere kumbara hediye edilir ve öğrenci ile birlikte ailelerine maç bileti hediye edilir.

 

Programımız da göstermektedir ki futbol okulu öğrencilerimize sportif kriterlerin yanında entelektüel eğitim de verilmektedir. Programımızın amaç ve ödüllendirmesi de göstermektedir ki öğrencilerimize iyi birer sporcu olmalarının yanında iyi birer birey olmaları teşvik edilmektedir.