Kocaelispor Preloader Gif
Arama Butonu Menü Bar
image desctription

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

  1. Anasayfa
  2. Duyurular
  3. ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Duyurular

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Kocaelispor Kulübü Derneği  Yönetim Kurulu tarafından dernek karar defterinde vaki 2022 / 589 sayılı karar mucibince; T.C Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi uhdesinde bulunan Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’ nda 19 Kasım 2022 tarihinde saat 11.00-15.00 arasında, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda 4 Aralık 2022 tarihinde aynı yerde ve saatler arasında Kocaelispor Kulübü Derneği Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’ nun toplanmasına karar verilmiştir.

Bahsi geçen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul aşağıda vaki gündem ile toplanacaktır;

1.      Açılış / Yoklama

2.      Genel Kurul Divan Başkanlığı’ nın teşekkül ettirilmesi,

3.      Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4.      Toplantı tutanaklarının imzalanması ile seçim, sayım ve dökümünün yapılması hususunda Genel Kurul Divan Başkanlığı’ na yetki verilmesi

5.      Olağanüstü Seçimli Genel Kurul gündeminin Divan Başkanlığı’ na sunulması

6.      Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen bir üye tarafından Yönetim Kurulu idari ve sportif anlamda ilgili faaliyet raporunun ve mali raporlarının okunması

7.      Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu raporlarının okunması

8.      Okunan raporların görüşülmesi ve görüş bildirmek isteyen delegelerin Divan Kurulu Başkanlığı’ na başvurarak söz alması

9.      Yönetim Kurulu’ nun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibra edilmesi hususunda oya sunulması

10.   Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu’nun ayrı ayrı ibra edilmesi hususunda oya sunulması

11.   7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu olabilmesi adına kulüp faaliyet yılının 1 Haziran – 31 Mayıs arası dönem olarak değiştirilmesi ve bütçe belirlenmesi esnasında faaliyet yılının 1 Haziran – 31 Mayıs arası olarak nazara alınarak kulüp bütçesinin düzenlenmesi ve bu itibarla tüzükte yer alan ilgili maddelerin bu şekilde tadil edilmesinin oya sunulması,

12.   Kocaelispor Kulübü Derneği’ nin müteakip Olağan Seçimli Genel Kurulu’ na kadar yürürlükte kalacak tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması hususunda oya sunulması

13.   Yeni Seçilecek Yönetim Kurulu’ na sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; vakıf kurma, şirket kurma, taşınmaz mal alımı, var olan şirketlere katılma, var olan şirketlerle birleşme, kurulacak veya katılım sağlanacak şirketlere hisse devretme, şirketlerden hisse devralma, hisse satma, işletme hakkı devralma, işletme hakkı devretme, ihalelere katılma, taşınır mal satma, taşınmaz mal devretme veya satma gibi yasaların öngördüğü her türlü hal ve şekilde değerlendirilebilmesi için yetki verilmesi,

14.   Seçilecek Yönetim Kurulu’ na Kocaelispor A Takımı’nın, alt yapısının ve idari personelinin kullanabileceği günümüz modern şartlarını haiz bir spor tesisinin inşa edilebilmesi ve yerinin belirlenebilmesi adına yetki verilmesi,

15.   Başkan ve Yönetim Kurulu üye listelerinin Divan Kurulu Başkanlığı’ na sunulması

16.   Birden fazla başkan adayı çıkması durumunda Genel Kurul Divan Başkanlığı tarafından ad çekmek suretiyle konuşma sırasının belirlenmesi

17.   Başkan adaylarının programlarını ve projelerini arz etmek üzere söz almaları,

18.   Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Sicil Kurulu, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

19.   Yeni seçilen Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı’ nın teşekkürlerini arz etmek üzere söz alması,

20.   Dilek ve temenniler

 

Saygılarımızla

 

Kocaelispor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu