Kocaelispor Preloader Gif
Arama Butonu Menü Bar
image desctription

Olağan Seçimli Mali Genel Kurul Gündemi

  1. Anasayfa
  2. Duyurular
  3. Olağan Seçimli Mali Genel Kurul Gündemi

Duyurular

Olağan Seçimli Mali Genel Kurul Gündemi

Olağan Seçimli Mali Genel Kurul Gündemi

 

Gündem (1. Gün)

 

1.      Açılış / Yoklama

2.      Genel Kurul Divan Başkanlığı’ nın teşekkül ettirilmesi,

3.      Olağan Seçimli Mali Genel Kurulu 1. ve 2. gün gündeminin Divan Başkanlığı’ na sunulması

4.      Saygı Duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’ nın okunması

5.      Toplantı Tutanaklarının İmzalanması ile Seçim, Sayım ve Dökümünün Yapılması Hususunda Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Yetki Verilmesi

6.      Yönetim Kurulu idari, mali ve sportif raporlarıyla ilgili faaliyet raporlarının okunması,

(İlgili raporlar Genel Kurul Üyeleri’ne verilen kitapçıklarda yer alacak olup haricen okunmayacaktır)

7.      Denetim Kurulu ve olması durumunda Disiplin Kurulu ile Sicil Kurulu raporlarının Genel Kurul Üyeleri’ne arz edilmesi

(İlgili raporlar Genel Kurul Üyeleri’ ne verilen kitapçıklarda yer alacak olup haricen okunmayacaktır)

8.      Okunan raporların görüşülmesi ve görüş bildirmek isteyen delegelerin Divan Kurulu Başkanlığı’na başvurarak söz alması

9.      Yönetim Kurulu’nun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibra edilmesi hususunda oya sunulması

A)    1.1.2023 – 30.4.2023 tarihleri arasındaki dönemim mali anlamda ibrasının oya sunulması

B)    5.12.2022- 31.5.2023 tarihleri arasındaki dönemin idari anlamda ibrasının oya sunulması

10.   Denetim Kurulu Raporu’nun ibra edilmesi hususunda oya sunulması

11.   Olması durumunda Disiplin Kurulu Raporu’nun ibra edilmesi hususunda oya sunulması

12.   Olması durumunda Sicil Kurulu Raporu’nun ibra edilmesi hususunda oya sunulması

13.   Tüzüğümüzün ‘’ üyelik, üye olma, üyeliğin askıya alınması, üyelikten çıkma, üyelik başvurusunun reddi sebepleri, üyelikten çıkarılma, üyelikten çıkmış sayılma, üyeliğin düşmüş sayılması, üyeliğin sona ermesi’’ başlıklı 7. maddesinin ‘’ Üyelerin Yükümlülükleri ‘’ başlıklı h2 / ı bendinde yer alan yıllık üye ödenti ( aidat ) tutarının ve ilk giriş ödentisinin yükseltilmesi hususunda Divan Kurulu Başkanlığı’ na Genel Kurul Üyeleri tarafından önerge verilmesinin istenmesi ve akabinde anılı ücretlerin değiştirilmesi durumunda Kocaelispor Kulübü Tüzüğü’nün yıllık üye ödentisi ile ilk giriş ödentisi bakımından tadil edilmesinin oya sunulması,

14.   Kocaelispor Kulübü’nün bir sonraki Olağan Seçimli Genel Kurulu’na kadar yürürlükte kalacak yıllık tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması hususunda oya sunulması

15.   Dilek ve Temenniler

16.   Kapanış

Gündem (2. Gün)

1-     Genel Kurul Divan Başkanı tarafından Genel Kurul açılışının yapılması

2-      Başkan ve Yönetim Kurulu üye listelerinin Divan Kurulu’na sunulması

3-     Birden fazla başkan adayı çıkması durumunda Genel Kurul Divan Başkanlığı tarafından ad çekmek suretiyle başkan adaylarının konuşma sıralarının belirlenmesi

4-     Başkan adaylarının programlarını ve projelerini arz etmek üzere söz almaları,

5-     Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Sicil Kurulu, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

6-     Yeni seçilen Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı’ nın teşekkürlerini arz etmek üzere söz alması,

7-     Dilek ve temenniler

8-     Kapanış

 

 

Saygılarımızla

 

               .