Kocaelispor Preloader Gif
Arama Butonu Menü Bar
image desctription

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul

  1. Anasayfa
  2. Duyurular
  3. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul

Duyurular

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul

Kocaelispor Kulübü tüzüğü ilgili maddeleri mucibince, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’ un aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının yerel günlük 1 gazete ile KOCAELİSPOR resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 28 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00’de, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, çoğunluk şartı aranmaksızın  9 Haziran 2024 günü saat 11.00’ de, ‘’Akasyalar Cad. Yahyakaptan Merkez / İzmit – KOCAELİ’’ adresinde mukim Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kocaelispor Kulübü Tüzüğü ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu hükümlerine uygun olarak ikmaline Kocaelispor Kulübü’ nün 13.4.2024 tarih ve 639 sayılı toplantısında oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Gündem 

1. Açılış ve görevlendirilen bir kişi tarafından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul gündeminin okunması,

2. Genel Kurul Divan Başkanlığı’ nın teşekkül ettirilmesi (1 Başkan, 2 Üye Seçimi)

3. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul gündeminin Divan Başkanlığı’ na sunulması

4. Başta ülkemizin kurucu lideri Gazi Mareşal Mustafa Kemal ATATÜRK ile silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş olan taraftarlarımız anısına Saygı Duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’ nın okunması

5. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının imzalanması, seçim sayım ve döküm işlemlerinin yapılması hususunda yetki verilmesi,

6. Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen Yönetim Kurulu Üyesi tarafından Yönetim Kurulu idari, mali ve sportif raporlarıyla ilgili faaliyet raporlarının okunması (Raporlar yazılı olarak toplantıya katılan beher delegeye elden teslim edilecek olup haricen okunmaması hususunda Genel Kurul’ da oylamaya sunulacaktır) 

7. Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu (eğer var ise) ve Sicil Kurulu (eğer var ise) raporlarının okunması (Raporlar yazılı olarak toplantıya katılan beher delegeye elden teslim edilecek olup haricen okunmaması hususunda Genel Kurul’ da oylamaya sunulacaktır)

8. Okunan raporların görüşülmesi ve görüş bildirmek isteyen delegelerin Divan Kurulu Başkanlığı’ na başvurarak söz alması

9. Yönetim Kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibra edilmesi hususunda oya sunulması

A) 1.1.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasındaki dönemine ait hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrasının oya sunulması

B) 1.1.2024 – 31.3.2024 tarihleri arasındaki dönemine ait hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrasının oya sunulması

10. Denetim Kurulu Raporunun ibra edilmesi hususunda oya sunulması

11. Disiplin Kurulu Raporunun (eğer var ise) ibra edilmesi hususunda oya sunulması

12. Sicil Kurulu Raporunun (eğer var ise) ibra edilmesi hususunda oya sunulması

13. Tüzüğümüzün ‘’üyelik, üye olma, üyeliğin askıya alınması, üyelikten çıkma, üyelik başvurusunun reddi sebepleri, üyelikten çıkarılma, üyelikten çıkmış sayılma, üyeliğin düşmüş sayılması, üyeliğin sona ermesi’’ başlıklı 7 inci maddesinin ‘’ üyeliklerin yükümlülükleri ‘’ başlıklı h2/ı bendinde yer alan yıllık üye ödenti (aidat) tutarının ve ilk giriş ödentisinin yükseltilmesi hususunda Divan Kurulu Başkanlığı’ na güncel ekonomik verilere uygun biçimde Genel Kurul Üyeleri tarafından önerge verilmesinin istenmesi ve akabinde belirtilen ücretlerin değiştirilmesi durumunda Kocaelispor Kulübü Tüzüğü’ nün yıllık üye ödentisi ile ilk giriş ödentisi bakımından tadil edilmesinin oya sunulması,

14. Kocaelispor Kulübü’ nün 1.6.2024 – 31.5.2025 tarihleri arasında geçerli olacak 2024 / 2025 futbol sezonu tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi ve kabulü veya reddi hakkında oylamaya sunulması

15. Başkan, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu ve Denetim Kurulu üye listelerinin Divan Kurulu’na sunulması

16. Birden fazla başkan adayı çıkması durumunda Genel Kurul Divan Başkanlığı tarafından ad çekmek suretiyle başkan adaylarının konuşma sıralarının belirlenmesi

17. Başkan adaylarının programlarını ve projelerini arz etmek üzere söz almaları,

18. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Sicil Kurulu, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

19. Seçim sonuçlarının Divan Kurulu Başkanı tarafından ilan edilmesi,

20. Yeni seçilen Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı’ nın teşekkürlerini arz etmek üzere söz alması,

21. Dilek ve temenniler

22. Kapanış